मेडिसिटी अस्पतालको २ दिनको खर्च यो सेवा हो कि लुट ??

मेडिसिटी अस्पतालको २ दिनको खर्च । तपाइलाइ कस्तो लाग्छ ? के सुझाप दिन चाहानुहुन्छ ? यस्लाई सेवा वा लुट केभन्न चाहानु हुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला । छिमेकी सहूलियत ९००० !

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button