राष्ट्रिय खी्ष्टीयन मन्डली महासंघ नेपाल को औपचारिक रूपमा काठमाडौं जिल्ला साखा गठन

 

राष्ट्रिय खी्ष्टीयन मन्डली महासंघ नेपाल को औपचारिक रूपमा काठमाडौं जिल्ला साखा गठन कार्यसमिति १५ जनाको रहने गरि पाष्टर अंकध्वजको नेतृत्वमा हाललाई ११ जनाको समिति गठन भएको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button